Контрол дейност

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Доклад по чл.48,ал.1,т.12

Форма на доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни

Водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение до 31 март на  следващата отчетна година да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

За улеснение на водоползвателите Басейнова дирекция Пловдив предоставя форма на доклад с указания.

Форма на доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни