Анкета

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Анкета

Организация на административното обслужване в Басейнова дирекция Пловдив
Име и фамилия
Телефон
Имейл

1.Използвали ли сте досега услугите на администрацията наБасейнова дирекция Пловдив?  да 
 не

2.От къде се информирате за административните услуги, които предлага Басейнова дирекция Пловдив?  от интернет 
 от информацията предоставена на фронт-офиса 
 от служители на дирекцията 
 друго

3.Осигурява ли Басейнова дирекция Пловдив достатъчно информация за административните услуги, които предлага:  да 
 не

4.Според Вас представя ли се ясна, точна и пълна информация за услугите, които извършва администрацията (интернет страница на дирекцията, информационно табло, служители)?  да 
 не 
 отчасти

5.Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания?  представената информация чрез табла, интернет страница 
 представената от служители информация 
 сроковете за извършване на услугите 
 друго

6.Как оценявате отношението на служителите в нашата администрация към гражданите/потребителите на административни услуги?  отлично 
 много добро 
 задоволително 
 по-скоро лошо

7.Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?  компетентни 
 недостатъчни знания 
 некомпетентни 
 не мога да преценя

8.Кое от посочените смятате, че е необходимо да се промени:  достъпът до информация 
 количеството на предоставена информация 
 качеството на предоставена информация 
 качеството на предоставяните услуги 
 отношението на служителите към Вас 
 друго

9.Смятате ли, че работата в нашата администрация се е подобрила през последната година?  да, има значително подобрение 
 да, до известна степен 
 не виждам промяна 
 не мога да преценя

10.Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация сБасейнова дирекция Пловдив:  личен контакт на място 
 по пощата 
 електронна поща 
 телефон 
 чрез формата за обратна връзка на интернет страницата на дирекцията 
 друго

 
 
2014 Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район. Всички права запазени.
Изработка на уеб сайт: Webrix - webrix-studio.com
 
Tyxo.bg counter