Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Марица

Проект на Райони със значителен потенциален риск от наводнения   

           
       Басейна на река Марица - вариант I                              Басейна на река Марица -вариант II
 
  
  
№ по ред Речен басейн Код на РЗПРН Име на РЗПРН Вариант Общ риск на района Площ - кв. км Територии по поречието на река: По-големи населени места, които попадат в района
1 Марица ASPFR_MA_01 р.Марица-граница 1 и 2 висок риск 1071.48 р.Марица гр. Свиленград, гр. Любимец, гр. Харманли
2 Марица ASPFR_MA_02 р.Харманлийска 1 и 2 висок риск 475.50 р.Хасковска, р.Харманлийска гр. Хасково, с. Узунджово
3 Марица ASPFR_MA_03 р.Сазлийка 1 и 2 висок риск 786.18 р.Сазлийка гр. Раднево, гр. Гълъбово, с. Обручище
4 Марица ASPFR_MA_04 р.Марица-Пловдив /Източен/ 1 и 2 висок риск 2519.05 р.Марица гр. Пловдив, гр. Димитровград, гр. Раковски, гр. Първомай, гр. Стамболийски, гр. Симеоновград, гр. Куклен
5 Марица ASPFR_MA_04 р.Марица-Пловдив /Среден/ 1 и 2 висок риск 2519.05 р.Марица гр. Пловдив, гр. Димитровград, гр. Раковски, гр. Първомай, гр. Стамболийски, гр. Симеоновград, гр. Куклен
6 Марица ASPFR_MA_04 р.Марица-Пловдив /Западен/ 1 и 2 висок риск 2519.05 р.Марица гр. Пловдив, гр. Димитровград, гр. Раковски, гр. Първомай, гр. Стамболийски, гр. Симеоновград, гр. Куклен
7 Марица ASPFR_MA_05 р.Стара река 1 и 2 висок риск 127.19 р.Старата река с. Ценово, с. Свобода, с. Рупките
8 Марица ASPFR_MA_06 р.Мечка 1 и 2 висок риск 123.16 р.Мечка с. Дълбок извор
9 Марица ASPFR_MA_07 р.Омуровска 2 среден риск 95.81 р.Омуровска с. Черна гора, с. Братя Даскалови
10 Марица ASPFR_MA_08 р.Стряма 1 и 2 висок риск 289.27 р.Стряма гр. Баня, с. Дългополе, с. Калояново
11 Марица ASPFR_MA_09 р.Чепеларска 2 среден риск 122.71 р.Чепеларска гр. Чепеларе, гр. Асеновград, с. Катуница
12 Марица ASPFR_MA_10 р.Потока 1 и 2 висок риск 412.76 р.Потока гр. Съединение, с. Цалапица
13 Марица ASPFR_MA_11 р.Въча 2 среден риск 78.39 р.Въча гр. Перущица, с. Йоаким Груево, с. Устина
14 Марица ASPFR_MA_12 гр.Девин 2 среден риск 6.62 р.Девинска гр. Девин
15 Марица ASPFR_MA_13 р.Стара река (Пещерска) 1 и 2 висок риск 111.11 р.Стара река (Пещерска) гр. Пещера, с. Исперихово, с. Куртово Конаре, с. Ново село
16 Марица ASPFR_MA_14 гр.Батак 1 и 2 висок риск 10.95 р.Стара река (Пещерска) гр. Батак
17 Марица ASPFR_MA_15 р.Марица-Долна баня 1 и 2 висок риск 787.15 р.Марица гр. Долна Баня, с. Костенец, гр. Септември, гр. Ветрен, с. Ивайло
18 Марица ASPFR_MA_16 р.Тополница-долно течение 1 и 2 висок риск 144.67 р.Тополница с. Юнаците, с. Церово
19 Марица ASPFR_MA_17 гр.Велинград 1 и 2 висок риск 33.13 р.Чепинска гр. Велинград, с. Драгиново
20 Марица ASPFR_MA_18 гр.Ихтиман 1 и 2 висок риск 141.28 р.Мътивир гр. Ихтиман
21 Марица ASPFR_MA_19 р.Тополница-горно течение 1 и 2 висок риск 196.82 р.Тополница гр. Златица, гр. Пирдоп
 
Към обосновката