Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2009

Oбществено обсъждане с общините от басейна на река Марица
 
Дата: 23 06.2009 г., вторник, 10.00 ч 
Конферентна зала 6 на Дом на науката и техниката, ул. "Гладстон" 1, Пловдив
Документи за изтегляне


Среща със заинтересованите страни от долното течение на р.Марица във връзка с ПУРБ
 
Дата: 10.06.2009г. 
Място: Димитровград, зала на хотел „Славяни”, ул.”Раковски”, №6 от 10:30 часа
Документи за изтегляне


Среща със заинтересованите страни от средното течение на р.Марица във връзка с ПУРБ

Дата: 28.05.2009г.
Място: гр.Пловдив, залата на Община Марица
Документи за изтегляне


Среща със заинтересованите страни от горното течение на р.Марица във връзка с ПУРБ
 
Тема: "Съгласни ли сме с програмата от мерки и кой ще я изпълнява"
Дата: 12.05.2009г.
Място: гр.Пазарджик, ресторанта на хотел "Йор-Даниел
Документи за изтегляне