НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Публични покани виж всички »

Публична покана с предмет:

19.08.2015 г.

Изработване и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали с цел осигуряване публичност по проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район”, FISHFARMING, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009г. – 2014г., включително разработване на дизайнерски решения, всички необходими дейности за предпечатна подготовка и последващо изготвяне

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043594


Разяснения по въпроси, постъпили до 09.07.2015г.  - Разяснение № 1, изх. № НР-15/10.07.2015г. - публикувано на 10.07.2015г.
Информация относно окончателно плащане по договор 585 Kb (pdf) свали
Информация относно авансово плащане по договор 564 Kb (pdf) свали
Договор № Д-Р-4 от 28.07.2015 г. 3 Mb (pdf) свали
Протокол от среща на комисията на 23.07.2015 г. 3 Mb (PDF) свали
Протокол от среща на комисията на 17.07.2015 г. и 20.07.2015 г. 4 Mb (pdf) свали
Публична покана 3 Mb (pdf) свали
Проект на договор 6 Mb (pdf) свали
Оферта с приложения 109 Kb (rar) свали
Техническа спецификация 6 Mb (pdf) свали
Приложение 1 към Техническа спецификация 1 Mb (pdf) свали