НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2017


ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - 22 МАЙ 2017 ГОДИНА

МОТО НА КАМПАНИЯТА: „БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“

    

Темата за 2017 година е „Биоразнообразие и устойчив туризъм“. Разнообразието от видове, екосистеми и ландшафти привлича туризма и насърчава икономическия растеж. От своя страна, добре управляваният туристически сектор, би могъл  да помогне за намаляване на заплахите за ключовите популации на дивата природа и да запази или увеличи биоразнообразието чрез приходи от туризъм.
Празникът на Международния ден за биологично разнообразие по темата "Биоразнообразие и устойчив туризъм" е възможност за повишаване на осведомеността за важния принос на устойчивия туризъм както за икономическия растеж, така и за опазването на биологичното разнообразие.

 
 
Международният ден на биологичното разнообразие, 22 май, е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. На същия ден през 1992 година  ООН  приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

На празника 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за  биологично разнообразие ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората. 

Биоразнообразието — многообразието на живота на земята — прави нашата планета подходяща за живеене и красива. Много от нас се обръщат към естествената природна среда за удоволствие, вдъхновение или развлечение. Ние също така сме зависими от нея за храна, енергия, суровини, въздух и вода — елементите, които позволяват да съществува животът такъв, какъвто ние го познаваме, и движат нашите икономики. Въпреки нейната уникална стойност, обаче, ние често приемаме природата за даденост. Натискът върху много естествени системи се увеличава и това прави тяхното функциониране по-малко ефективно и дори ги поставя на ръба на срив. Загубата на биоразнообразие е доста обичайно явление.
 
Ето защо Европейският съюз пое ангажимент да преустанови загубата на биоразнообразие. През последните 25 години ЕС изгради мрежа от 26 000 защитени територии в рамките на своите граници, които обхващат над 850 000 км2. Известна като „Натура 2000“, това е най-голямата мрежа от защитени територии в света, която е доказателство за значимостта, която ние отдаваме на биоразнообразието. Ние сме решени да подсилим тази забележителна програма с допълнителни дългосрочни мерки.
Всички ние можем да направим по още нещо, за да помогнем. Всички ние можем да помогнем за опазване на биоразнообразието и трябва всеки един да се присъедини.
 

Какво е биоразнообразие?


Биоразнообразието е всичко, което ни заобикаля, а ние, хората, също сме част от него. Съществуват  три основни елемента:
  • различните видове живи същества на Земята — включващи животни, растения, гъби, водорасли, бактерии и дори вируси;
  • различията между отделните представители на един и същ вид — техните  размери, форми и цветове;
  • различните екосистеми — например океани, гори или коралови рифове — и видовете,  които живеят в тях, както и техните взаимодействия.
Учените са регистрирали наличието на около 1,9 милиона различни живи организми  на Земята, но е сигурно, че реалният им брой е далеч по-голям. Много от тях са с микроскопични размери, живеят дълбоко под земята или в океаните, други просто  още не са открити.
 Защо е важно биоразнообразието?


Биоразнообразието, резултат от 3,8 милиарда години еволюция, е от изключително  важно значение за оцеляването на човека. Ние разчитаме на природата за много  основни ресурси, включително храна, строителни материали, топлина, текстил или активните съставки в лекарствата. Освен това, природата изпълнява и други  жизненоважни функции - от опрашването на растенията до пречистването на въздуха,  водата и почвата и до предпазването от наводнения.

Животът такъв, какъвто го познаваме на Земята, би бил невъзможен без тези особено  важни материали и услуги. За съжаление твърде често ние забравяме какво ни дава  природата. В нашите индустриални общества биоразнообразието се приема за даденост и се разглежда като нещо безплатно и вечно. Реалността обаче е, че натискът, който ние оказваме върху природата, расте и много човешки дейности  крият значителна заплаха за съществуването на голям брой видове.

Списъкът със заплахите за биоразнообразието е дълъг и включва унищожаването  и фрагментирането на местообитания; замърсяване на въздуха, водата и земите;  прекомерният риболов и свръхизползване на ресурси, гори и земи; появата на  неместни видове; и отделянето на все по-голямо количество парникови газове,  които предизвикват изменение на климата.


Официален сайт на Деня на биоразнообразието

Документи за изтегляне: Книжка: 52 жеста за биоразнообразието