НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2018

Седмо екоучилище "Западни Родопи"-2018

 
 
Седмото лятно екоучилище на Младежкия воден парламент се проведе в района на Западните Родопи в периода 30 юли - 3 август 2018 година / гр.Девин/

Ученици от 12 клуба от България, Франция и Русия от 5 до 12 клас се обучаваха в различни практически занятия и игри. Сред  дейности имаше и фотолов, а експерти от МОСВ демонстрираха пред младите еколози използването на дрон при проверка на проводимостта на река Девинска и показаха как се вземат проби от водите на реката. През седмицата младежите направиха преход от 1200 м през Ягодинската пещера, преминаха екопътеката „Струилица“, посетиха панорамната площадка „Орлово око“ над Буйновското ждрело.

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова поздрави участниците, като подчерта важността на програмата от мерки в Плановете за управление на речните басейни и на Плановете за управление на риска от наводнения. Младежите бяха запознати и със значимостта на адаптиране към климатичните промени и политиките на МОСВ по устойчиво управление на водите. В обучението днес участваха още директорът на Басейнова дирекция „Източенобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева и кметът на Девин Красимир Даскалов.
 
Снимки:

Осма парламентарна сесия на Младежки воден парламент - 2018 - Пловдив

 
От 9 до 11 ноември в Пловдив се проведе VІІI парламентарна сесия на Младежкия воден парламент (МВП). Акцент бе гражданското обучение и възпитание на младежите, планиране на дейности и екологични инициативи, практики на сътрудничеството с екологични институции и местни организации за съвместни действия по управлението и опазването на водите и водните екосистеми. Всеки екоклуб участва с презентация на тема „Превенция и защита при наводнения”.