НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция – Пловдив провери сигнал за замърсяване на река Мочурица

29.05.2023 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ съвместно с представители на РИОСВ - Бургас и РЛ към ИАОС - Бургас  на 27.05.2023 г. извърши оглед на р. Мочурица. Проверката е по сигнал за измряла риба в участъка от мост при с. Деветак, общ. Карнобат до с. Искра, общ. Карнобат, като не е установен източникът на замърсяване.
При моста на с. Деветак в р. Мочурица в присъствието на сигналоподателя са установени 30 екземпляра умряла риба с различен размер от видовете - горчивка, речен кефал, бабушка, уклейка и морунаж.
При селата Деветинци и Церковски по поречието на р. Мочурица са установени единични бройки умряла риба. Река Мочурица в обследвания участък е с жълтокафяв цвят, без мирис и видими следи от замърсяване. В района няма точкови източници на замърсяване. На терен са взети две проби от повърхностните води  на р. Мочурица при с. Деветак и с. Церковски, общ. Кaрнобат, които се изследват, а резултатите ще бъдат оповестени.