Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПОРН

На основание чл.146т, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 1 и чл. 146с, ал. 2 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на 
 
АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
 
 
  • поречията на реките Арда, Бяла и Атеринска – 16 април, 2021
  • р. Марица - долно поречие – 28 април, 2021
  • р. Марица - средно поречие – 14 май, 2021
  • р. Марица – горно поречие – 21 май, 2021 
  • поречие на р.Тунджа – 26 май, 2021


Срещи за консултации

Към проект на ПОРН