Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Онлайн среща - р. Марица - долно течение

Среща за консултации за ПОРН - р. Марица - долно течение


Обсъждане на Проект на Актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район - поречие на р. Марица - долно течение

Дата: 28.04.2021 г.
Регистрационен формуляр 132 Kb (docx) свали
Дневен ред 984 Kb (pdf) свали
Резюме на проекта на ПОРН на ИБР 2 Mb (pdf) свали
Списък на заинтересовани страни поканени и участвали в срещата 471 Kb (pdf) свали
Презентация за Методика за предварителна оценка на риска от наводнения 1 Mb (pdf) свали
Презентация за Проект на предварителна оценка за ИБР за БУ 4 Mb (pdf) свали
Презентация за РЗПРН в долното поречие на р. Марица 2 Mb (pdf) свали