Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на План за управление на риска от наводнения

На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл.146с, ал. 1, т. 2, от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища 

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2027 г. (ПУРН)
 
  • среща за представяне на използваните подходи и методики при съставянето на Програмата от мерки за ИБР –        21 април 2023 г.
  • поречие на р. Арда – 10 май 2023 г. 
  • р. Марица - долно поречие – 11 май 2023 г.
  • р. Марица - средно поречие – 30 май 2023 г.
  • р. Марица – горно поречие – 31 май 2023 г.
  • поречие на р.Тунджа – 01 юни 2023 г. 

Всяко заинтересовано лице, което проявява интерес за участие в срещите, следва да изпрати заявка на следната електронна поща consult_earbd@abv.bg, с цел осигуряване на достъп до събитието.

Срещите по поречия ще се провеждат он-лайн чрез платформата Zoom.


Срещи за консултации

Към Проект на План за управление на риска от наводнения