Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление (2022-2027г.)

Дата: 01 ноември 2023 г., сряда 09:00 часа
Място: Информационен център на БДИБР
гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2
Списък с участниците в срещата 592 Kb (pdf) свали
Протокол от общественото обсъждане 14 Mb (pdf) свали
Презентация за екологична оценка на проект на ПУРН на ИБР 944 Kb (pdf) свали
Списък на постъпилите становища по ЕО 1 Mb (pdf) свали

Снимки