Полезни връзки

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Полезни връзки

Министерства и институции


* Народно събрание
* Правителство
* Министерство на околната среда и водите
* Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на земеделието, храните и горите
* Министерство на здравеопазването

 

* Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен
* Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград
* Басейнова дирекция Черноморски район - Варна


* Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив
* Регионална инспекция по околна среда и води - Пазарджик
* Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора
* Регионална инспекция по околна среда и води - Хасково
* Регионална инспекция по околна среда и води - Смолян


* Национален институт по метеорология и хидрология - София
* Национален институт по метеорология и хидрология - Рег. център - Пловдив
Организации, източници на информация за околната среда

 

Други