НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Добре дошли в уеб-сайта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на 
басейновото управление се основава на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. 
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г
 
Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ призовава гражданите и юридическите лица да използват електронна поща при кореспонденция с дирекцията на следния емейл: bd_plovdiv@earbd.bg или
Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно управление
Басейнова дирекция ИБР  е с нов емейл: bd_plovdiv@earbd.bg
 
КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район“ обявява за консултации с обществеността и заинтересованите страни за срок от два месеца проект на Карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление на водите. Проектът на карти е публикуван на 25 февруари 2022 г. тук, , а информация за провеждането на консултациите можете да намерите тук.

 

НОВИНИвиж всички »

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ

05.04.2022 г.

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2022
22 АПРИЛ

 
Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“.

Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включи в събитие за отбелязване на Световния ден на водата

23.03.2022 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включи в събитие за отбелязване на  Световния ден на водата, който се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив. Организатори са Община Пловдив, РИОСВ – Пловдив, Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ ЕООД – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се включи в събитие за отбелязване на  Световния ден на водата, който се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив. Организатори са Община Пловдив, РИОСВ – Пловдив, Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ ЕООД – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

повече»

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

21.03.2022 г.
Министерството на здравеопазването обявява
XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”
 
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
повече»

АКТУАЛНОвиж всички »

Лихви за забава върху такси

13.12.2021 г.
  Съгласно чл. 195в от Закона за водите невнесените в срок такси по закона се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. повече»

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

03.12.2021 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.
повече»

Консултации по проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.

17.03.2021 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД


На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.
повече»