НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Консултации по Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.

20.04.2023 г.

На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл.146с, ал. 1, т. 2, от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).
повече»

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ

12.04.2023 г.

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2023
22 АПРИЛ

 
Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят  обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.
 
повече»

Екоексперти проверяват сигнал за замърсяване на река Сребра край Белозем

08.04.2023 г.
        Екип с представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ –Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС проверяват участък на река Сребра в района на село Белозем, общ. Раковски след постъпил сигнал за замърсяването ѝ. Проверката започна сутринта, след като РИОСВ – Пловдив беше информирана от зам.-кмета на община Раковски, че реката е побеляла и има мъртви риби.
повече»

Екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира почистване на река Чепеларска

30.03.2023 г.
 
Екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира почистване на река Чепеларска в участъка под и над въжения мост между бензиностанцията и мелницата над Асеновград. Почистването ще се извърши на 31.03.2023г.(петък) от 10.30 часа. Инициативата е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за справяне с отпадъците в населените места „Да сложим точка на замърсяването“.
повече»

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

24.03.2023 г.

22.03.2023 г. – Световен ден на водата
„Бъди промяната, която искаш да видиш в света!“


 
Световният ден на водата, бе отбелязан на 23.03.2023 г. с общоградски празник, организиран от община Пловдив, съвместно с РИОСВ Пловдив, ВиК ЕООД Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
В празничния ден взеха участие и представители на РД ПБЗН Пловдив, а деца от пловдивските училища и детски градини представиха тематични рисунки и макети, свързани с тазгодишното мото на празника „Да ускорим промяната“.
 
На откритата сцена, малките участници представиха художествено-музикална програма.
 
повече»

Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

21.03.2023 г.

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

 

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.
 
повече»

Инициатива във връзка със Световния ден на водата

20.03.2023 г.
По случай предстоящия Световен ден на водата (22.03.2023), на 18.03.2023 г. (събота), експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС извършиха воден мониторинг на река Марица заедно с ученици и преподаватели от екоклуба към СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. Това е една от инициативите на Младежкия воден парламент, както винаги, подкрепена от Министерство на околната среда и водите.
повече»

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

09.03.2023 г.

УСКОРЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА
„Бъдете промяната, която искате да видите в света“


 

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ.

Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. 
повече»

Срокът за подаване на декларации е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2023 година

04.01.2023 г.
Важно!!!   Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от Закона за водите е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2022 г.
повече»

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

22.12.2022 г.

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).

Достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка тук.
повече»

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

15.12.2022 г.

Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район“ обявява за консултации с обществеността и заинтересованите страни проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление на водите за периода 2022 – 2027 г. Проектът на плана е публикуван на 15 декември 2022 г. тук. Срокът за консултации и представяне на писмени становища и коментари е 10 септември 2023 г.
повече»

Класирани проекти в XIV-то издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето"

28.11.2022 г.

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”


Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.
повече»

Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022 г.

18.10.2022 г.
Важно!!!

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.),

до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.)
повече»

2022 година - Европейска година на младежта

23.09.2022 г.


Министерство на младежта и спорта обявява покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи
 
2022 година e Европейска година на младежта!

 
Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.
повече»