Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2013

СРЕЩА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА БАСЕЙНА НА Р. АРДА

Среща за консултация за разработване на Плана за управление на риска от наводнения и актуализация на плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район за басейна на р. Арда
Дата: 17 април 2013 г., сряда 10:00 часа
Място: Конферентна зала на хотелски комплекс “Кипарис алфа”
бул. "България" №3а, Смолян

Документи за изтегляне
Дневен ред
Регистрационна форма
Участници в срещата
Изпълнение на мерките в ПУРБ 2010-2015 за ИБР
График и работна програма и мерки за консултация с обществеността за ПУРБ и ПУРН
Разработване на ПУРН по ОП "ОС"
Проект на РЗПРН за басейна на р. Арда
Проект за изграждане на система за ранно предупреждение - Арда