Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения

На основание чл.146т, ал.1, т.3, във връзка с чл.146р, ал.1, т.2 и чл.146с, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища
 
ПРОЕКТ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

 

 
  • поречие на р. Арда – 22 март 2022 г.  от 10.30 до 12.30 ч.
  • р. Марица - долно поречие – 23 март 2022 г.  от 13.00 до 15.00 ч.
  • р. Марица - средно поречие – 23 март 2022 г.  от 15.30 до 17.30 ч.
  • р. Марица – горно поречие – 25 март 2022 г.  от 12.30 до 14.30 ч.
  • поречие на р.Тунджа – 25 март 2022 г.  от 15.00 до 17.00 ч.


 
Срещи за консултации

Към Проект на Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения