Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРН

Проект на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г.

НОВО !!!  Съгласно чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл. 146с от Закона за водите, на уеб - страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” http://earbd.org/ в раздел ПУРН и на МОСВ  http://www.moew.government.bg/ е публикуван  ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Напомняме Ви, че срокът за консултация и представяне на становища е 6 месеца от публикуването, а именно до 16.12.2016 г. Становища може да се внасят до 17.30 ч. на адрес: 4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, на факс: 032 60 47 21 или на e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г.

Планът за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление се разработва в съответствие с изискванията на чл.7 от Директива 2007/60/ЕС ( Директива за наводненията ) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на ПУРН се публикува и предоставя на обществеността  за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от 6 месеца - до 16 декември 2016 г.

ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ:

 - по пощата: 4000 гр.Пловдив, Централна поща, ПК 307 
 - в деловодството на БД ИБР на адрес:гр.Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” № 35 
 - по факс: 032 60 47 21
 - по имейл: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Срещи за консултации

Към проект на План за управление на риска от наводнения