Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Среща Златоград

СРЕЩА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА БАСЕЙНА НА Р. АРДА


Среща за консултация  по проект на план за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район с Програма от мерки, екологична оценка и  оценка на съвместимост на проекта на ПУРН.

Дата: 10 ноември 2016 г., четвъртък 10:00 часа
Място: Зала в общинска администрация
ул. "Стефан Стамболов" № 1, гр.Златоград, обл. Смолян
Дневен ред 147 Kb (pdf) свали
Регистрационна форма 73 Kb (docx) свали
Списък с поканени 216 Kb (pdf) свали
Списък с участниците в срещата 158 Kb (pdf) свали
Презентация за проект на ПУРН на ИБР 3 Mb (pdf) свали
Презентация за екологична оценка на проект на ПУРН на ИБР 1 Mb (pdf) свали

Снимки