Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Среща Пловдив- 28.04.2015г.

СРЕЩА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ТЕМА: “ ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Дата: 28.04.2015 г.

Място на провеждане: Басейнова дирекция – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, Информационен център
Цел на семинара: Провеждане на консултации с обществеността във връзка с актуализиране на Плана за управление на речните басейни за ИБР.

Тема: Физичните изменения на реките - проблеми и решения

Участници: Експерти от БДИБР – гр. Пловдив, НПО, бизнес-структури и граждански организации,

Документи за изтеглене:

Дневен ред

Регистрационна форма

Списък на поканените заинтересовани страни