НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Технически сътрудник е в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” /Център за административно обслужване/ в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив

Обявление


Технически сътрудник
   
 
Длъжността Технически сътрудник е в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” /Център за административно обслужване/  в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив
 
Длъжността  е извън щатната численост на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и е по Постановление № 66 на Министерски съвет от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.
 
Изисквания:
Образование – средно;
Умения за работа с компютър и ползване на MS office (Word, Excel);
Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство;
 
Описание на длъжността:
Приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на Басейнова дирекция ИБР входящата кореспонденция;
Води отчетност за получената и изпращаната кореспонденция на софтуер, предоставен от МОСВ във връзка с административното  обслужване;
В съответствие с резолюциите организира и насочва предаването на документите за изпълнение;
Подготвя приключената документация за изпращане на адресати;
Води картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
Осъществява приемането, обработването и доставянето на кореспонденцията;
 
            Документи за представяне:
            Автобиография (CV);
            Диплома за завършено средно образование;
            Трудова книжка или други документи, удостоверяващи проф. опит
 
Желаещите да кандидатстват по обявата, представят исканите документи в центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9:30 ч до 12:00 ч и от 13:00 ч до 17:00 ч,  или по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg      Телефон за връзка: 032 / 604 732
 
 
            Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю!