НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2018

Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на
чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

януари, 2018 година

февруари, 2018 година

март, 2018 година

 

април, 2018 година

май, 2018 година


   
ПУ-01-82 ПУ-01-86 ПУ-01-94 ПУ-01-98 ПУ-01-100 ПУ-01-133
ПУ-01-148 ПУ-01-149 ПУ-01-152 ПУ-01-153 ПУ-01-155 ПУ-01-156
ПУ-01-159 ПУ-01-161 ПУ-01-162 ПУ-01-164 ПУ-01-168 ПУ-01-174
ПУ-01-176 ПУ-01-179 ПУ-01-180 ПУ-01-182 ПУ-01-186 ПУ-01-190
ПУ-01-193 ПУ-01-196 ПУ-01-204 ПУ-01-206 ПУ-01-217 ПУ-01-222
ПУ-01-223 ПУ-01-224 ПУ-01-225 ПУ-01-229 ПУ-01-231 ПУ-01-234
ПУ-01-235 ПУ-01-236 ПУ-01-238 ПУ-01-241 ПУ-01-242 ПУ-01-245
ПУ-01-246 ПУ-01-247 ПУ-01-248 ПУ-01-249_1 ПУ-01-249_2 ПУ-01-250
ПУ-01-250_2 ПУ-01-251 ПУ-01-252 ПУ-01-253_1 ПУ-01-253_2 ПУ-01-254
ПУ-01-255 ПУ-01-256 ПУ-01-257 ПУ-01-258 ПУ-01-259 ПУ-01-260
ПУ-01-261 ПУ-01-262 ПУ-01-265 ПУ-01-266 ПУ-01-267 ПУ-01-268
ПУ-01-269 ПУ-01-270 ПУ-01-272 ПУ-01-273 ПУ-01-274 ПУ-01-275
ПУ-01-275_2 ПУ-01-276 ПУ-01-277 ПУ-01-278 ПУ-01-279 ПУ-01-280
ПУ-01-281 ПУ-01-282 ПУ-01-283 ПУ-01-284 ПУ-01-285 ПУ-01-286
ПУ-01-287 ПУ-01-289 ПУ-01-290 ПУ-01-293 ПУ-01-294 ПУ-01-295
ПУ-01-296 ПУ-01-297 ПУ-01-298 ПУ-01-299 ПУ-01-300 ПУ-01-301
ПУ-01-302 ПУ-01-304 ПУ-01-305 ПУ-01-306 ПУ-01-307 ПУ-01-308
ПУ-01-309 ПУ-01-310 ПУ-01-311 ПУ-01-312 ПУ-01-313 ПУ-01-314
ПУ-01-315 ПУ-01-316 ПУ-01-317 ПУ-01-318 ПУ-01-319 ПУ-01-320
ПУ-01-321 ПУ-01-323 ПУ-01-324 ПУ-01-325 ПУ-01-326 ПУ-01-327
ПУ-01-330 ПУ-01-331_1 ПУ-01-331_2 ПУ-01-337    

юни, 2018 година

юли, 2018 година

август, 2018 година

септември, 2018 година

октомври, 2018 година

ноември, 2018 година

декември, 2018 година