НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2017

Информация за Световния ден за мониторинг на водата
ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ - 18 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА
                                                                
18 октомври, Световният ден за мониторинг на водата,  се отбелязва от 2002 г., която e обявена за Световна година на чистата вода.

Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.

Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ежегодно отбелязва деня с разнообразни инициативи.

Повече информация за този екологичен празник можете да намерите на тукМатериали за изтегляне:

"Водните индикатори" - листовка

Информационен лист

 

ИНИЦИАТИВИ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ 2017:

 

І. ОТКРИТ УРОК

На 4 октомври 2017г. експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) се включиха в открит урок, изнесен  пред учениците  от V „д“ клас  в СУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. Откритият урок представляваше лабораторно упражнение на тема  „Измерване на обем на течност и твърдо тяло“ по дисциплината „Човекът и природата“. 
 


ІІ. ПРОБОНАБИРАНЕ И БЕСЕДА

Световния ден за мониторинг на водата, 18 октомври, беше отбелязан от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,  “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив, тридесет петокласници от иновативната паралелка на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и техните учителки.

На 16 октомври 2017 те се срещнаха на брега на Марица, където беше изнесена тематична беседа и беше извършено демонстрационно пробовземане и мониторинг на водата от реката.

Какво представлява мониторингът? А мониторингът на водите? Защо е необходимо да следим състоянието на водата? Как се пречиства водата, за да стане годна за пиене? На тези и на много други въпроси на младите природолюбители отговаряха експерти на ВиК-оператора.

Пред очите на очарованите ученици експерти от БДИБР напълниха кофа вода, а учениците сами измериха температурата на въздуха и водата, разтворения кислород, киселинността и мътността й. Нанесоха внимателно получените данни в специално подготвените информационни листове и това ги накара да се почувстват като истински изследователи.

За демонстрираното отговорно отношение към водните ресурси всички ученици получиха сертификати от директора на БДИБР.

Резултатите от  извършеното пробовземане са добавени и в официалния сайт на Деня на мониторинга на водата, за да се попълни световната база от данни, която се поддържа в него.


  
 
 
  

ІІІ. ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА МОНИТОРИНГА ОТ БДИБР БЕШЕ ОТРАЗЕНО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ПРАЗНИКА
Мероприятието, организирано от БДИБР беше отразено и в официалния сайт на Световния ден за мониторитг на водите. Публикуваната "история" е тук.