НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Старши експерт – такси и ПДВ Дирекция “КОНТРОЛ”, Раб. място Пловдив Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

 
С П И С Ъ К
 
 
НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ – ТАКСИ И ПДВ
ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ”, РАБ. МЯСТО ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР
 
 
 
Вследствие на показаните от решаването на теста резултати, конкурсната комисия  допуска до интервю следните кандидати:
 
 
  1. Катя XXXXXXX Радева                         22  т.
  2. Юлиана XXXXXXXX Георгиева             22  т.
  3. Павлина XXXXXXXX Иванова               21  т.
  4. Лилия XXXXXXXXXX Шопова               30  т.
  5. Гергана XXXXXXXXX Божкова              19 т.
 
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 11.02.2019 г. от 13.30 ч. в сградата на Басейнова дирекция ИБР, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
           
 
 
 
Дата: 11.02.2019 г.                                                                             Председател на комисията:          
                                                                                                                                                  /инж. Сн. Обретенова/